Fabric Care

การดูแลรักษา

  • ฝ้ายที่ใช้ทอมือเป็นฝ้ายผสม ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ง่ายต่อการดูแลรักษา
  • ควรซักมือโดยใช้น้ำยาซักผ้าอ่อน สามารถซักรวมกับตัวอื่นๆ ได้
  • สีตกเล็กน้อยเมื่อซัก 2-3 ครั้งแรกและหลังจากนั้นจะตกน้อยลง
  • รีดโดยใช้ไฟระดับอ่อน
  • หากเกิดด้ายรัน หรือ ไปเกี่ยวอะไร ให้ตัดส่วนที่นื่นมาออกด้วยกรรไกร ห้ามดึงนะคะ 

Image result for fabric care