Delivery

การจัดส่งสินค้าในประเทศ

TiTA' เปิดทำการและจัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์-ศุกร์  หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์    

ทางเราจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั่วประเทศ โดยบริษัทขนส่งเอกชน Kerry Express ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


  กรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่างจังหวัด
ระยะเวลาจัดส่ง 1 วันทำการ  2 วันทำการ
ค่าบริการ เริ่มต้น 50 บาท เริ่มต้น 70 บาท
* ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

ลูกค้าสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง โดยรายการสั่งซื้อสินค้าของวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะจัดส่งในวันที่เปิดทำการถัดไป 

สินค้าจะถูกจัดส่งก่อนเวลา 11:00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและแจ้งยืนยันการ ชำระเงินก่อนเวลา 08.00 น. ถ้าเกินกำหนดเวลาทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไป