ABOUT


TiTA’ เกิดจากความตั้งใจที่อยากช่วยชุมชน บอกต่อเรื่องราวอันงดงามของศิลปะบนผืนผ้า ฝีมือและชั้นเชิงของศิลปินนักทอ และภูมิปัญญาสานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ต้องผ่านขั้นตอนมากมายพร้อมความตั้งใจและทุ่มเท

จากที่ได้มีโอกาสเห็น และสัมผัสผ้าไทยมาตั้งแต่เด็กๆ จนเหมือนสะกดให้หลงรักผ้าไทยโดยไม่รู้ตัว ผ้าไทยยังเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ผ่านลวดลายและชนิดของผ้าที่สืบทอดมานานนับร้อยปี เราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้สูญหายไปตามกาลเวลา จึงอยากรักษาอัตลักษณ์ของผ้าไทย และ รักษารากเหง้าแห่งความเป็นไทย ด้วยการนำเอาวัฒนธรรมเหล่านี้มาผสมให้เข้ากับคนรุ่นใหม่อย่างลงตัว

 TiTA’ จึงเป็นศูนย์กลางที่นำเอาชุมชนกับคนเมืองมาเจอกัน ด้วยการนำผ้าไทยมาผสมผสานการออกแบบตัดเย็บให้เข้ากับแฟชั่นยุคใหม่ให้มีเอกลักษณ์  และดูดีไม่เหมือนใคร เราอยากให้ทุกคนสนุกกับการนำ TiTA’ ไปผสมกับสไตล์ของตัวเองในทุกๆ วัน