Loincloth Collection ผ้าขาวม้า

          ‘มีเชิง มีชาย ลายตาราง’ คำพูดแทนวิถีชีวิตที่เป็นมากกว่าผืนผ้า  ‘ผ้าขาวม้า’ เริ่มต้นจากต้นฝ้ายสู่เส้นด้ายจากการเข็น และนำมาทอบนกี่ให้เป็นทางตรงและทางขวางสลับกันจนเกิดเป็นลายตาราง มีลูกเล่นของสีสันและลวดลายที่โดดเด่น ผ้าขาวม้าคือผ้าสารพัดประโยชน์ของคนในสมัยก่อนมาอย่างยาวนาน ทุกวันนี้ผ้าขาวม้ายังได้รับการยกคุณค่าผ่านชิ้นงานที่รังสรรค์โดยคนรุ่นใหม่